Hirai, Yumi Ellen Dahl ×
1 result
  1. Kommunikasjon og samarbeid ved smertebehandling

    Hirai, Yumi Ellen Dahl ()

    Bakgrunn: Pasienter som har gjennomgått lungekirurgi er svært utsatt for sammensatte smerter, i form av akutte, viscerale og nevropatiske smerter. Sykepleier med behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon bør forsøke å etablere et samarbeid med pasienten om smertebehandlingen for å opp