HF - Student theses × Hessen, Marte ×
1 result
  1. Hjelp meg, jeg vil dø

    Hessen, Marte ()

    Bakgrunn: Denne bacheloroppgaven tar for seg spørsmålet om aktiv dødshjelp fra et sykepleiefaglig perspektiv. Den reflekterer rundt hvordan sykepleieren kan forholde seg til at pasienter som ber om aktiv dødshjelp, knyttet opp mot sykepleieteori og allmenn etisk teori. Problemstilling: ”Hvo