Henning Matthiesen|Skogheim, Ragnhild ×
30 results
  1. Kulturminnemiljøet på Røros og i Fjellregionen

    Ruud, Marit Ekne, Skogheim, Ragnhild ()

    Rapporten gir en oversikt over kulturminnemiljøet på Røros og i Fjellregionen. Formålet med arbeidet har vært å dokumentere hvilken kompetanse kulturminnemiljøet i dette området har og hva som er spesielt for miljøet. Rapporten viser et bredt omfang av kulturminnemiljøer og mangfoldet av a