Hellem, Johanne Helen Hafstad ×
1 result
  1. Insentivsystemer i telefonsalg

    Hellem, Johanne Helen Hafstad ()

    Tema for denne oppgaven er insentivsystemer, og jeg har tatt utgangspunkt i én bedrift som driver med telefonsalg. Et insentiv kan grovt oversettes til en belønning og i denne sammenhengen dreier det seg om pengebonuser. Hensikten med prosjektet er å kartlegge hvordan disse bonusene virker inn p