Helland, Elisabeth ×
1 result
  1. Spesialundervisning i den finske skolen

    Helland, Elisabeth ()

    Temaet for denne bacheloroppgaven er spesialundervisningen i den finske skolen. Det finske systemet for spesialundervisning blir ofte argumentert for som en av faktorene for Finlands gode resultater i internasjonale tester (Sahlberg, 2014). Problemstillingen for oppgaven lyder som følger ”Hvorda