Heimsjø, Håkon × Verdi|Informasjonsflyt ×
1 result
  1. Entrepriseformens påvirkning på informasjonsflyt i en byggeprosess - I samarbeid med FoU-prosjektet OSCAR

    Aamodt, Per-Anders, Brotke, Andreas, Hammer, Ola E., Heimsjø, Håkon ()

    Oppgaven har som fokus å ta for seg hvilken påvirkning valg av entrepriseform har på kommunikasjon mellom de ulike aktørene i en byggeprosess. Hvilken betydning økt involvering av aktørene i byggeprosessen har på verdiaspektet for eier og bruker er også et fokusområde. Oppgaven er fordelt i