Hauge, Malene ×
1 result
  1. Elevmotivasjon for skolearbeid

    Hauge, Malene ()

    Problemstillingen for denne bacheloroppgaven er: ”Hva kan en lærer gjøre for å stimulere til økt elevmotivasjon for skolearbeid?”. Dette temaet og denne problemstillingen ble valgt fordi jeg synes det var oppsiktsvekkende å høre at elever faktisk avslutter sin skolegang allerede etter ungd