Harvold, Kjell ×
33 results
  1. Bemanningsnormer og kompetansekrav

    Harvold, Kjell ()

    Dette prosjektet har vært todelt: For det første har det blitt utarbeidet en kort kunnskapsstatus knyttet til temaet bemanningsnormer og kompetansekrav. For det andre har det vært gjennomført intervju med rådmenn/økonomisjefer for å få et inntrykk av hvordan øverste administrative ledelse s