Hansen, Andreas Nygaard ×
1 result
  1. Konkurranseutsetting og styringsforenkling av offentlige tjenester

    Hansen, Andreas Nygaard, Pettersen, Einar Westreng ()

    Denne oppgaven tar for seg konkurranseutsetting av offentlige tjenester, og om konkurranseutsetting kan være med på å forenkle styringen av tjenestene. Med forenkling mener vi bedring av de forhold som berører styringen av produksjonsenhetene. De forhold vi har tatt for oss er lovmessige, strukt