Hagen, Karianne ×
1 result
  1. Forebygging av tvang hos personer med demens

    Hagen, Karianne ()

    Bakgrunn: Tvang i sykehjem foretas oftere enn hva som er faglig forsvarlig og er en faglig og etisk utfordring. Denne oppgaven ønsker å utforske hvilke tilnærmingsmåter sykepleier kan bruke i samhandling med personer med demens slik at tvang forebygges. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier b