Haanshuus, Eline Halaas ×
1 result
  1. Relasjonen mellom lærer og elev

    Haanshuus, Eline Halaas ()

    Denne oppgave belyser den gode lærer – elev – relasjonen, altså hvordan denne relasjonen kan skapes, og hvilken betydning den har for elevenes læring. Dette vil bli sett opp mot på ulik relevant litteratur, som hva en god relasjon er, elevenes læringsutbytte, kommunikasjon og motivasjon. Me