Håkonsen, Linda Sveiven ×
1 result
  1. Foreldre, en ressurs for barns læring?

    Håkonsen, Linda Sveiven ()

    Samarbeidet mellom skole og hjem er noe alle lærere må forholde seg til. Et godt samarbeid mellom skole og hjem er med på å utvikle eleven både faglig og sosialt. Som foreldre har man et større ansvar for skolearbeid og faglig innhold enn man hadde tidligere. Denne endringen skjedde i samsvar