Gundersen, Patrick Hammer ×
1 result
  1. Nettavisenes vinkling av IS-konflikten og lærerens utfordringer

    Gundersen, Patrick Hammer ()

    Nettavisenes vinkling av IS-konflikten og lærerens utfordringer er en kvalitativ studie om hvordan norske nettaviser vinkler IS-konflikten. Resultatene viser at nettavisene er opptatt av flere forhold i omtalen av IS-konflikten. Oppgava ser også på ulike utfordringer læreren kan møte på i unde