Grøtting, Emil S ×
1 result
  1. Langengaprosjektet

    Grøtting, Emil S., Reinskou, Bror, Ophaug, Martin M. ()

    Dette hovedprosjektet er et case-­studium som omhandler prosjektering av overvannshåndtering for et geografisk bestemt natur-­ og næringsområde som skal omreguleres til aktivitets-­ og boligområde. Gjeldende prinsipper og diverse tiltak for lokal overvannshåndtering er presentert med hensyn