Grønnevik, Anniken ×
1 result
  1. Klasseledelse, Læringsmiljø og Oppstart

    Grønnevik, Anniken ()

    Forskere mener at klasseledelse trolig er noe av den mest utfordrende oppgaven for en lærer i skolen i dag. Derfor er det viktig at alle lærere har kompetanse innenfor emnet klasseledelse. Denne oppgaven handler om hva som er betydningsfullt med lærerens klasseledelse for å få til et godt læri