Ghebreselasie, Hanibal Muruts ×
1 result
  1. Prosjekteringsprosess ved ombyggingsprosjekter

    Belibi, André Ulrich, Haile, Mathiewos Raesu, Ghebreselasie, Hanibal Muruts ()

    Dette prosjektet handler om å undersøke hva som er dagens utfordringer ved prosjekteringsprosesser i ombyggingsoppdrag i byggebransjen, og komme med forslag til hvordan disse prosessene kan forbedres. Ved å gjennomføre oppgaven vil gruppemedlemmene få økt kunnskap om hvordan prosjekteringsarbe