Flåtåmo, Mari Tønnessen ×
1 result
  1. «Guttete» jenter og «jentete» gutter

    Flåtåmo, Mari Tønnessen ()

    Barn vokser opp i såkalte «kjønnede livsverdener» (Overå, 2013, s. 301). En velger den rosa kjolen til en jente, og blå sparkebukser til en gutt. En velger den rød brannbilen til gutt, og den søte dukken til en jente. Slik er man med på å gjenskape de tradisjonelle kjønnsrollene, i tilleg