Fengås, May-Linn ×
1 result
  1. Relasjonsbygging mellom sykepleier og mennesker i psykose

    Fengås, May-Linn ()

    Bakgrunn for oppgaven: Sykepleie bygger på grunnleggende prinsipper som omhandler empati, respekt og likeverd. Jeg har lenge interessert meg for psykiatri, og gjennom denne oppgaven vil jeg se på relasjonen mellom sykepleier og menneske i psykose. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme en