Feiring, Marte|Holm-Hansen, Jørn ×
24 results
  1. Mulighetene for tverrprofesjonell undervisning om barn og unge

    Holm-Hansen, Jørn, Skålnes, Sigrid ()

    Det er en økende erkjennelse i profesjonsutdanningene at det er behov for opplæring i tverrprofesjonell yrkesutøvelse. Det legges nå politiske føringer for å få det til. Disse kommer fra regjeringen via universitetene og ut til utdanningene. INTERACT er OsloMet – storbyuniversitet