Evjenth, Marius Kvitberg ×
1 result
  1. Pinsebevegelsen i Norge og dens forhold til offentlig skole

    Evjenth, Marius Kvitberg ()

    Denne oppgaven tar for seg problemstillingen hvilke kjennetegn og særtrekk definerer pinsekarismatisk kristendom i Norge, og hvordan kan den påvirke elevenes forutsetninger i skolen og samarbeid mellom skolen og hjemmet? Den består av to hoveddeler og en del hvor disse delene drøftes i forhol