Ekerholt, Kirsten ×
1 result
  1. Rapport fra prosjektet ”Pasientmøter – et prosjekt for å bedre studentenes kliniske kompetanse i møte med ulike pasientgrupper.”

    Ekerholt, Kirsten, Sylliaas, Hilde ()

    Studentene på Fysioterapeututdanningens praksisavdeling vil alltid møte pasienter med sammensatte problemstillinger, ofte også med traume-erfaringer, men vi ser at studentenes kunnskap i å vurdere pasientens reaksjonsmønster ofte kan være mangelfull. I behandling av pasienter med sammensatte l