Eide, Martin Mortensen ×
1 result
  1. Energiledelse i NAV - I dag og i fremtiden

    Eide, Martin Mortensen, Nordskar, Jo Hoff ()

    Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet energiledelse. Målet med oppgaven er å undersøke hvordan det arbeides med energi i NAV i dag, og hvordan det videre arbeidet med dette kan organiseres. Oppgaven kommer som et resultat av en forespørsel fra kontor for etatseiendom hos NAV om hjelp til å