Egeland, Sigrun ×
1 result
  1. Implementering av teknologi og design på ungdomsskulen

    Egeland, Sigrun ()

    I samband med innføringa av læreplanverket Kunnskapsløftet i 2006 kom det eit nytt, tverrfagleg emne fordelt på naturfag, matematikk og kunst og handverk. Emnet heiter teknologi og design (T&D), og har ikkje vore ein del av tidlegare læreplanar i Noreg. Denne oppgåva ser på korleis lærarar