Dyrkolbotn, Ørjan ×
1 result
  1. Elektromagnetiske felt i bygninger

    Bryn, Lars Petter Furuheim, Dyrkolbotn, Ørjan ()

    Denne oppgaven er utarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning. Oppgaven tar for seg dannelse av elektriske- og magnetiske felter fra høyspentledninger, mobiltelefoni og wlan. Det er spesielt størrelsen og avstandsavhengigheten til disse feltene som er belyst i opp