Dyb, Ingrid Korsvold ×
1 result
  1. Veiledning av nyutdannede lærere – en god investering

    Dyb, Ingrid Korsvold ()

    Problemstillingen min er som følger: hvorfor er veiledning viktig, og hvordan kan veilederen samt skolens rammevilkår være til hjelp for den nyutdannedes utvikling av en best mulig yrkespraksis? 2 I denne oppgaven vil jeg derfor starte med å fortelle om hva veiledningsordningene Kommunesektorens