Drægni, Kristine ×
1 result
  1. Grunnleggende ferdigheters rolle i skolen

    Drægni, Kristine ()

    Målet med denne avhandlingen er å svare på problemstillingen ”Hvordan arbeides det med de grunnleggende ferdighetene i skolen?” Problemet som skal bli sett nærmere på vil da omhandle hvordan det arbeides med de grunnleggende ferdighetene på skolenivå. Undersøkelsen vil skje på 1.-10. tr