Delapaz, Michele Ann P ×
1 result
  1. Evaluering av omregulert Carl Berners plass

    Delapaz, Michele Ann P., Barcia, Magali A., Flaathen, Marte K. R. ()

    Dette hovedprosjektet har belyst effektene av reguleringen av Carl Berners plass, og har foreslått forbedringer til den eksisterende situasjonen. Forskningsspørsmålet var “ I hvilken grad har opprustningen av Carl Berners plass oppnådd sitt planlagte mål og hvilke ringvirkninger har det fått