Daquioag, Jordinno Miller ×
1 result
  1. Uber i Norge anno 2026 - En scenarioanalyse

    Daquioag, Jordinno Miller, Gelle, Ahmed Mohamed Ahmed, Bakiji, Valtrim ()

    I de tidlige fasene av bacheloroppgaven ble vi raskt enige om at vi ville skrive om en ny og innovativ forretningsidé i Norge. Det tok ikke lang tid før valget falt på transporttjenesten Uber. Vi følte det var et spennende og samfunnsaktuelt tema, særlig etter siste tidens fokus på delingsøko