Danielsen-Krieger, Anette ×
1 result
  1. Barns tro og livstolkning i møte med læreren

    Danielsen-Krieger, Anette ()

    Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet barns tro og livstolkning i møte med læreren, og fokuserer på hvordan RLE-læreren kan imøtekomme elevene på en måte som tar dem på alvor. Problemstillingen jeg har valgt å undersøke er: Hvordan kan RLE-læreren møte elevenes tro og livstolkning? I