Danielsen, Mailene ×
1 result
  1. Overvekt hos barn i grunnskolen og hvordan forebygge

    Danielsen, Mailene ()

    Formålet med denne oppgaven er å øke fokus på overvekt hos barn og unge i grunnskolen og hva skolen kan gjøre for å bedre barns helse. Dette er gjort gjennom å innhente data og informasjon fra forskning og arbeid gjort innen helse og ernæring i kombinasjon med innhenting av statistiske datas