Dahl, Benedikte ×
1 result
  1. Tilpasset opplæring - Idealer vs. Realiteter

    Dahl, Benedikte ()

    Tittelen på oppgaven er “Tilpasset opplæring – Idealer vs. Realiteter” dette kommer fra problemstillingen min som lyder “Hvordan samsvarer idealet om tilpasset opplæring med realiteten i norsk skole?” Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan idealet om tilpasset opplæring kommer