LUI - Student theses × Chabab, Josef ×
1 result
  1. Lærere i arbeid for økt elevmotivasjon

    Chabab, Josef ()

    ”Temaet for denne bacheloroppgaven er elevers motivasjon for skolearbeid. Formålet vil være å se hvordan en som lærer kan arbeide for å stimulere til økt motivasjon hos barna. Elevmotivasjonen kan være et omfattende begrep som kan være vanskelig å forstå da den ofte trigges ulikt hos den