Carlin, Snorre Sageng ×
1 result
  1. Peer Instruction – et verktøy for ungdomsskolen

    Carlin, Snorre Sageng ()

    I denne bacheloroppgaven har jeg fokusert på hvilke meninger lærere på ungdomstrinnet har om bruken av undervisningsmetoden Peer Instruction. Jeg har levert ut et spørreskjema til 4 lærere på ungdomstrinnet med ulik fartstid i skolen, som alle har observert bruken av Peer Instruction i praksis