TKD - Student theses × Brunell, Erik Esrød|Setsaas, Joakim Forsmann × Nordstrand skole ×
2 results
  1. Behovsstyrt ventilasjon – CO2-sensorer

    Brunell, Erik Esrød, Setsaas, Joakim Forsmann, Cheng, Pok Lun ()

    Prosjektrapportens mål var å undersøke det nye behovsstyrte ventilasjonsanlegget på Nordstrand skole, med hovedfokus på CO2-sensorer, og å labteste nøyaktigheten til CO2-sensorer. Metoden for sensor-testen ble utviklet i energi og miljølaboratoriet på HiO, og var basert på testing av senso

  2. Behovsstyrt ventilasjon : CO2-sensorer

    Brunell, Erik Esrød, Setsaas, Joakim Forsmann, Cheng, Pok Lun ()

    Prosjektrapportens mål var å undersøke det nye behovsstyrte ventilasjonsanlegget på Nordstrand skole, med hovedfokus på CO2-sensorer, og å labteste nøyaktigheten til CO2-sensorer. Metoden for sensor-testen ble utviklet i energi og miljølaboratoriet på HiO, og var basert på testing av senso