Brunell, Erik Esrød ×
1 result
  1. Behovsstyrt ventilasjon : CO2-sensorer

    Brunell, Erik Esrød, Setsaas, Joakim Forsmann, Cheng, Pok Lun ()

    Prosjektrapportens mål var å undersøke det nye behovsstyrte ventilasjonsanlegget på Nordstrand skole, med hovedfokus på CO2-sensorer, og å labteste nøyaktigheten til CO2-sensorer. Metoden for sensor-testen ble utviklet i energi og miljølaboratoriet på HiO, og var basert på testing av senso