Brattbakken, Ine ×
1 result
  1. Barn av Jehovas vitner i grunnskolen

    Brattbakken, Ine ()

    Denne oppgaven omhandler utfordringer barn av Jehovas vitner kan møte i den offentlige grunnskolen, og hvordan disse eventuelle utfordringene oppleves av barna til vitnene. Gjennom kvalitativt intervju og teori belyses utvalgte faktorene som kan skape vanskeligheter for elevene, og intervjuobjekten