Bråten, Øyvind × Ungdom|Tegneserier × Bachelor thesis ×
1 result
  1. Tegneserier Kjønnsforskjeller og lesing

    Bråten, Øyvind ()

    I denne oppgaven har jeg valgt å se på kjønnsforskjeller når det kommer til lesing av tegneserier gjennom kvantitativ metode blant elever i en videregående skole. Spørreundersøkelsen var frivillig og anonym og ble gjennomført av 188 deltakere. Oppgavens hovedfunn viser at tegneserier er mye