Borgesen, Oda Kristin ×
1 result
  1. Bankers vurdering av sine boliglånskunder med hensyn til risiko

    Gulbrandsen, Anine, Resch, Asia, Borgesen, Oda Kristin ()

    Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i Finanstilsynets innførte retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål fra 2010, samt besvarer hvordan et utvalg norske banker vurderer potensielle kunder med hensyn til risiko. Formålet med oppgaven er å kartlegge eventuelle samm