Bolle, Marion ×
1 result
  1. Forsøk i naturfagundervisningen – nødvendig eller ikke?

    Bolle, Marion ()

    Denne oppgaven har tatt for seg problemstillingen ”forsøk som metode i naturfagundervisningen – nødvendig eller ikke?” Formålet med oppgaven var å undersøke om det er nødvendig å bruke forsøk som metode i undervisningen. Jeg har valgt å fokusere på forsøk som en nødvendighet for å