Blankvoll, Vilde ×
1 result
  1. Folkebibliotek og sosiale medier

    Blankvoll, Vilde ()

    Denne bacheloroppgaven undersøker norske folkebiblioteks bruk av sosiale medier. Hvordan de bruker sosiale medier, hva kan bruken være påvirket av og hvordan bruken av sosiale medier ser ut i forhold til tidligere forskning i Norge og Sverige.