LUI - Student theses × Bjørnstad, Marte ×
1 result
  1. Er objektiv RLE-undervisning mulig?

    Bjørnstad, Marte ()

    I denne oppgaven har jeg valgt å fokusere på et dilemma innen religionspedagogikken som både jeg som student og etablerte religionslærere stadig kommer tilbake til. –Hvordan en skal tolke kravet om objektiv undervisning i skolen? Jeg har drøftet ulike betydninger og forståelser for begrepene