Bjørkgård, Per Eivind ×
1 result
  1. Heteronormativitet i Osloskolen

    Bjørkgård, Per Eivind ()

    Tittelen på bacheloroppgaven er heteronormativitet i Osloskolen. Oppgaven er forankret i faget pedagogikk og elevkunnskap. Bakgrunnen for oppgaven er at jeg i praksis har opplevd at norsk skole i mange tilfeller er heteronormativ, og ønsket derfor å undersøke om dette kunne stemme. Problemstilli