Birkeland, Katrine Berggren ×
1 result
  1. Studenters opplevde matematikklærerkompetanse

    Birkeland, Katrine Berggren ()

    I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan to studenter føler seg kompetente til å undervise i matematikk etter de har fullført den obligatoriske matematikkfagopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1-7. For å få et innblikk i hva matematikklærere trenger å kunne, tok jeg utgangspunkt i n