Berget, Ingrid ×
1 result
  1. Underernæring hos eldre demenspasienter i hjemmesykepleien

    Berget, Ingrid ()

    Bakgrunn for oppgaven: Jeg har jobbet i hjemmesykepleien i flere år, og sett at underernæring er en vanlig utfordring. Rundt 78000 mottak hjelp fra hjemmesykepleien. Ca. 10% av disse anslås å være underernært. Samtidig tyder en studie fra to Norske bydeler på at 46% av de i hjemmesykepleien e