Berget, Ida ×
1 result
  1. Fysisk aktiv lek i kroppsøvingstimene i førsteklasse

    Berget, Ida ()

    «Hvilken betydning mener førsteklasselærere at fysisk aktiv lek i kroppsøvingstimene har å si for elevene?». Dette er problemstillingen som belyses i denne bacheloroppgaven. Det viser seg at barns hverdag peker i retning av mindre fysisk aktivitet, og at leken i større grad enn tidligere blir