Berg, Eva Madelen ×
1 result
  1. Lærerens møte med innagerende problematferd

    Berg, Eva Madelen ()

    I denne oppgaven er fokuset rettet mot en gruppe elever som kan virke usynlige i klasserommet og som ofte blir glemt i en hektisk skolehverdag. Elever med innagerende problematferd kan kjennetegnes ved å være sosialt tilbaketrukne, passive, tause, og engstelige, men forstyrrer sjeldent medelever e