Baakind, June ×
1 result
  1. Hvordan påvirker en omorganisering de ansatte?

    Baakind, June, Baakind, Ida ()

    Hvordan påvirket omorganiseringen ved Sentraloperasjon på Akershus Universitetssykehus de ansatte på avdelingen?SOP gjennomgikk en omorganisering høsten 2013, og begynte med ny struktur januar 2014. Medarbeiderundersøkelsen som var gjennomført i september 2014, viste nedgang på mange områder