×
10 results
 1. Småbønders økonomiske bærekraft og matsikkerhet - Feltarbeidsrapport fra Volta-regionen, Ghana

  Håheim, Kari B., Magnussen, Helene R., Løvold, Maren Sofie A. ()

  Jordbruk har alltid vært et av de viktigste livsgrunnlagene for jordens befolkning, først og fremst for å produsere mat, men i senere tid også i form av sysselsetting og tilhørende industri. Det siste århundret har jordbruket gjennomgått store teknologiske omveltninger, og denne modernisering

 2. Digitale bøyelister : fra analog til BIM

  Netland, Haakon A., Lund, Ola B., Stenrød, Kristian, Lindegaard, Håkon J. ()

  Denne oppgaven omfatter armering, hvordan bøyelister genereres og bestillingsprosessen frem til den leveres på byggeplass. Tittelen på oppgaven er Digitalisering av bøyelister – fra analog til BIM, så den dekker fagområdene til RIB, entreprenør og leverandør. Formålet med oppgaven var å

 3. Teknologi og design som kilde til motivasjon

  Sandum, Erik B. ()

  I denne teksten har jeg tatt for meg fagområdet teknologi og design, og sett på i hvilken grad det kan være med på å motivere en ellers umotivert elevgruppe. Det å definere umotivert er vanskelig, jeg har derfor valgt å konsentrere meg om de elevene som presterer svakt i skolens mer tradisjon