LUI - Student theses × ×
1 result
  1. Teknologi og design som kilde til motivasjon

    Sandum, Erik B. ()

    I denne teksten har jeg tatt for meg fagområdet teknologi og design, og sett på i hvilken grad det kan være med på å motivere en ellers umotivert elevgruppe. Det å definere umotivert er vanskelig, jeg har derfor valgt å konsentrere meg om de elevene som presterer svakt i skolens mer tradisjon