Bårdsen, Katrine Wik ×
1 result
  1. Digitalisering splitter eiendomsbransjen

    Bårdsen, Katrine Wik ()

    Denne avhandlingen belyser hvordan en bransje forbereder seg på økt digitalisering, og har tatt utgangspunkt i eiendomsmeglerbransjen. Formålet er å kartlegge strategier som kan se om endringer i konkurransestrukturen og verdiskapingspotensialet ved økt digitalisering, forandrer måten bransjen